- 2015 / 04 / 23
Хэдийгээр таны ажил уян хатан ажлын байрны дадлыг ашигладаг байсан ч та ажилдаа 10 цагт очих нь карьерт тань муугаар нөлөөлж болох юм. Мөн та ажилдаа оройтож очсон цагаа нөхөхийн тулд илүү цагаар суух нь төдийлөн сайн нөлөө үзүүлэхгүй. Вашингтоны Бизнесийн Постер их сургуулийн явуулсан шинэ судалгаагаар ажлаа эрт эхэлдэг ажилтан даргатаа ажилдаа оройтож ирдэг ажилтнаас илүүтэйгээр эерэг сэтгэгдэл төрүүлдэг байна.
Саарал өнгийн оффисын өрөө таныг сэдэл тэмүүлэлгүй сэтгэгдэл төрүүлдэг бол та ганцаараа биш юм. Ажлын орчны өөрийн хүссэнээрээ өөрчилснөөр та ажил хийх урам зориг, сэтгэл ханамж нэмэгддэг гэдэг нь судалгаагаар гарсан байна.
- 2015 / 04 / 23
Талент менежмент гэдэг нь ажилтнуудын чадамжийг илрүүлж хөгжүүлэх компаниас зайлшгүй явуулах ёстой үйл ажиллагаа юм. Байгууллагад олон тооны удирдах ажилтнуудаар нөөц бүрдүүлэхээс илүүтэйгээр цөөн тооны авъяаслаг билэгтэй (talent) ажилтан байх нь үр ашиг, бүтээмж өндөртэй байна гэсэн үзэл баримтлал дээр тулгуурлана. “Талент менежмент бол удирдлагын дунд ба дээд түвшний авъяаслаг ажилтнуудад хийж байгаа хөрөнгө оруулалтыг ашиглах үйл ажиллагаа юм”. Энэхүү тодорхойлолтын “удирдлагын дунд ба дээд түвшний” гэсэн үгсийг илүүтэй анхаарах хэрэгтэй. Компанид ийм ажилтнуудын эзлэх хувийг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Мөн хэрхэн бусдад алдахаас хамгаалах бодлого боловсруулах арга зүйн зөвлөмж, практик судалгаа, тоон үзүүлэлт дээр тулгуурлан сургалтыг явуулна.
- 2015 / 04 / 22
- 2015 / 01 / 21
Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд хүний нөөцийн салбарын талаарх мэдлэг хомс, зөв менежментийн бодлого байдаггүйн улмаас хүний нөөцтэй холбоотой асуудлууд ихээр тулгардаг. Иймээс Нью медиа группээс хүний нөөцийн бүртгэлийг цахимжуулах, хялбарчлах зорилготой “Хишиг” програмыг гаргажээЖижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд хүний нөөцийн салбарын талаарх мэдлэг хомс, зөв менежментийн бодлого байдаггүйн улмаас хүний нөөцтэй холбоотой асуудлууд ихээр тулгардаг. Иймээс Нью медиа группээс хүний нөөцийн бүртгэлийг цахимжуулах, хялбарчлах зорилготой “Хишиг” програмыг гаргажээ.
Д.Бартанбаатар: Шинэ системийг нэвтрүүлснээр “үргүй зардаг” хугацааг 30-40 хувиар хэмнэх боломжтой
- 2013 / 10 / 10
Хүний нөөцийн институтын сургалтын сурталчилгаа Утас: 7015-6474, 9901-4224 Вэб: www.MHRI.mn Мэргэжлээрээ ялгарах нь таны СОНГОЛТ
- 2013 / 06 / 14

Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
7.57%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
57.77%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
26.29%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
7.97%